Dr. Csapó Tamás Gábor

Születési hely, idő:
Mosonmagyaróvár, 1985

Munkahely:
BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
I.B.152.

Beosztás:
Tudományos munkatárs

Telefon:
+36-1-463-3512

Fax:
+36-1-463-3107

Email:
csapot KUKAC tmit.bme.hu

CV:
magyar angol

Közösségi hálózatok:
ResearchGate, LinkedIn, Facebook, Google Scholar, Mendeley, arXiv

Iskolai végzettség:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Műszaki informatika szak 2003-2008

Kutatási területek:
Beszédszintézis

Nyelvtudás:
angol - folyékony szint
német - folyékony szint
francia - kezdő szint

Nemzetközi aktivitás:
Indiana University, Fulbright ösztöndij, Bloomington, IN, USA - 2014. január - julius
University of Joensuu, ECSE Summer School, Finnország - 2009. augusztus
Telecom ParisTech, Athens programme, Franciaország - 2009. március

Oktatási tevékenység:
Beszédátvitel mérés
Önálló laboratórium
Ember-gép interfész
VoiceXML mérés
Tanköri foglalkozás 2., 3., 4.
Mérés laboratórium 2.
Infocommunication

Tagságok:
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Signal Processing Society

Doktori értekezés
A gépi beszéd-előállítás természetességének növelése rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó rendszerben
Disszertáció
Tézisfüzet - magyar
Tézisfüzet - angol
Nyilvános vita

Életképek a laborról
Kép 1, Kép 2


Publikációk

Publikációk az MTMT2-ben


2021

·   Pengyu Dai, Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, ,,Effects of F0 Estimation Algorithms on Ultrasound-based Silent Speech Interfaces'', The 11th Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue (SpeD 2021), elfogadva.

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Effects of Sinusoidal Model on Non-Parallel Voice Conversion with Adversarial Learning'', Applied Sciences, 11 (16), 7489, 2021. paper (Open Access)

·   Ali Raheem Mandeel, Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, ,,Speaker Adaptation with Continuous Vocoder-based DNN-TTS'', 23rd International Conference on Speech and Computer (SPECOM2021), Szentpétervár, Oroszország, elfogadva. arXiv:2108.01154

·   Csaba Zainkó, László Tóth, Amin Honarmandi Shandiz, Gábor Gosztolya, Alexandra Markó, Géza Németh, Tamás Gábor Csapó, ,,Adaptation of Tacotron2-based Text-To-Speech for Articulatory-to-Acoustic Mapping using Ultrasound Tongue Imaging'', ISCA 11th Speech Synthesis Workshop (SSW11), Budapest, Magyarország, elfogadva. arXiv:2107.12051

·   Tamás Gábor Csapó, Lászlo Tóth, Gábor Gosztolya, Alexandra Markó, ,,Speech Synthesis from Text and Ultrasound Tongue Image-based Articulatory Input '', ISCA 11th Speech Synthesis Workshop (SSW11), Budapest, Magyarország, elfogadva. arXiv:2107.02003

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Extending Text-to-Speech Synthesis with Articulatory Movement Prediction using Ultrasound Tongue Imaging'', ISCA 11th Speech Synthesis Workshop (SSW11), Budapest, Magyarország, elfogadva. arXiv:2107.05550

·   Amin Shandiz, László Tóth, Gábor Gosztolya, Alexandra Markó and Tamás Gábor Csapó, ,,Neural Speaker Embeddings for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces'', Interspeech 2021, elfogadva, 2021. arXiv:2106.04552

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Csaba Zainkó, Géza Németh, ,,Continuous Wavelet Vocoder-based Decomposition of Parametric Speech Waveform Synthesis'', Interspeech 2021, elfogadva, 2021. arXiv:2106.06863

·   Arthur Frigyes Viktor, Csapó Tamás Gábor, ,,Szájról olvasás automatizálása mély neurális hálózatok és mobilalkalmazás-kezelőfelület alkalmazásával'', Beszédtudomány -- Speech Science, 2021, elfogadva.

·   Amin Honarmandi Shandiz, László Tóth, Gábor Gosztolya, Alexandra Markó, Tamás Gábor Csapó, ,,Improving Neural Silent Speech Interface Models by Adversarial Training'', 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision (AICV2021), 2021, elfogadva. arXiv:2104.11601

·   Frigyes Viktor Arthur, Tamás Gábor Csapó, ,,Towards a practical lip-to-speech conversion system using deep neural networks and mobile application frontend'', 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision (AICV2021), 2021, elfogadva. arXiv:2104.14467

·   Tóth László, Amin Honarmandi Shandiz, Gosztolya Gábor, Zainkó Csaba, Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, ,,3D konvolúciós neuronhálón és neurális vokóderen alapuló némabeszéd-interfész', XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2021), Szeged, pp. 123-137, 2021. konferenciakötet

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Noise and acoustic modeling with waveform generator in text-to-speech and neutral speech conversion'', Multimedia Tools and Applications, 80, pp. 1969–1994, 2021. cikk (Open Access)


2020

·   Tamás Gábor Csapó, Kele Xu, Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó, ,,Transducer Misalignment in Ultrasound Tongue Imaging'', 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020), 2020.

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,conTTS: Text-to-Speech Application using a Continuous Vocoder'', 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020), 2020.

·   Alexandra Markó, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, Andrea Deme , ,,Subsegmental differences between accented and unaccented vowels in Hungarian'', 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020), 2020.

·   Andrea Deme, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó , ,,Acoustic and articulatory vowel variation as quality shift and increased variance in anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation'', 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020), 2020.

·   Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Kornélia Juhász, Alexandra Markó, ,,Tongue root position in VC sequences with regard to the phonetic realization of obstruent voicing: A preliminary study on Hungarian'', 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020), 2020.

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Advances is Speech Vocoding for Text-to-Speech with Continuous Parameters'', 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Speech Technology (AIST-2020), Delhi, India, 2020.

·   Tamás Gábor Csapó, Csaba Zainkó, László Tóth, Gábor Gosztolya, and Alexandra Markó, ,,Ultrasound-based Articulatory-to-Acoustic Mapping with WaveGlow Speech Synthesis'', Interspeech 2020, accepted, 2020. arXiv:2008.03152

·   Tamás Gábor Csapó, and Kele Xu, ,,Quantification of Transducer Misalignment in Ultrasound Tongue Imaging'', Interspeech 2020, accepted, 2020. arXiv:2008.02470

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Speaker dependent articulatory-to-acoustic mapping using real-time MRI of the vocal tract'', Interspeech 2020, accepted, 2020. arXiv:2008.00889

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Speaker dependent acoustic-to-articulatory inversion using real-time MRI of the vocal tract'', Interspeech 2020, accepted, 2020. arXiv:2008.02098

·   Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Bartók Márton, Markó Alexandra, ,,Az /s/ és /∫/ hangok akusztikai és artikulációs elkülönítése gyermekeknél: két longitudinális esettanulmány'', In: Bóna, Judit; Krepsz, Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig, ELTE Eötvös Kiadó, pp. 45-66, 2020. cikk

·   Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Bartók Márton, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, ,,Magyar gyermekek artikulációs vizsgálatának lehetőségei: miért és hogyan?'', In: Bóna, Judit; Krepsz, Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig, ELTE Eötvös Kiadó, pp. 23-44, 2020. cikk

·   Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea, ,,Az elölségi harmónia a magyarban - artikulációs szempontok'', In: Simon, Gábor; Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan, diskurzus, megismerés, ELTE Eötvös Kiadó, pp. 379-394, 2020. cikk

·   Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, ,,Mondatkezdő helyzetű topik és fókusz: a magánhangzó akusztikai és artikulációs elemzése'', In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea; Bóna, Judit; Gráczi, Tekla Etelka; Markó, Alexandra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben : III. Fonetika, Akadémiai Kiadó, pp. 11-17, 2020. cikk

·   Gábor Gosztolya, Tamás Grósz, László Tóth, Alexandra Markó, Tamás Gábor Csapó, ,,Applying DNN Adaptation to Reduce the Session Dependency of Ultrasound Tongue Imaging-Based Silent Speech Interfaces'', Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 17, No. 7, pp. 109-124, 2020. cikk (Open Access)

·   Rácz Bianka, Csapó Tamás Gábor, ,,Ajakvideó alapú beszédszintézis konvolúciós és rekurrens mély neurális hálózatokkal'', Beszédtudomány -- Speech Science, 2020, elfogadva.

·   Nadia Hajjej, Tamás Gábor Csapó, ,,Realistic Ultrasound Tongue Image Synthesis using Generative Adversarial Networks'', Speech Science, 2020, elfogadva.

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Continuous Noise Masking Based Vocoder for Statistical Parametric Speech Synthesis'', IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E103.D, Issue 5, pp. 1099-1107, 2020. cikk (Open Access)

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Omnia Abdo, Tamás Gábor Csapó, Sherif Abdou, Géza Németh, Mervat Fashal, ,,A continuous vocoder for statistical parametric speech synthesis and its evaluation using an audio-visual phonetically annotated Arabic corpus'', Computer Speech & Language, Vol. 60, March 2020. cikk

·   Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Graczi, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, ,,Intervocalic voicing of Hungarian /h/'', In: Hegedűs, Veronika; Vogel, Irene (szerk.) Approaches to Hungarian 16. : Papers from the 2017 Budapest Conference Amsterdam, Hollandia : John Benjamins, pp. 48-71., 2020. cikk (Open Access)


2019

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Parallel Voice Conversion Based on a Continuous Sinusoidal Model'', SpeD 2019, Temesvár, Románia, pp. 1-6, 2019. cikk

·   Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Bartók Márton, ,,Gyermekek lingvális artikulációjának variabilitása magánhangzós nyelvkontúrok alapján'', Bóna Judit, Horváth Viktória (szerk.), Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után, pp. 165-190, 2019. cikk

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Continuous vocoder applied in deep neural network based voice conversion'', Multimedia Tools and Applications, 2019. paper (Open Access)

·   Tamás Gábor Csapó, Mohammed Salah Al-Radhi, Géza Németh, Gábor Gosztolya, Tamás Grósz, László Tóth, Alexandra Markó, ,,Ultrasound-based Silent Speech Interface Built on a Continuous Vocoder'', Interspeech 2019, pp. 894-898. arXiv:1906.09885, cikk

·   Alexandra Markó, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Graczi, Andrea Deme, ,,Articulatory analysis of transparent vowel /i:/ in harmonic and antiharmonic Hungarian stems: Is there a difference?'', Interspeech 2019, pp. 3327-3331. cikk

·   Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Graczi, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, ,,V-to-V coarticulation induced acoustic and articulatory variability of vowels: The effect of pitch-accent'', Interspeech 2019, pp. 3317-3321. cikk

·   Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, ,,Articulatory organization of geminates in Hungarian'', ICPhS 2019, Melbourne, Ausztrália, 2019, pp. 1739-1743. cikk

·   Alexandra Markó, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi, ,,The effect of focal accent on vowels in Hungarian: Articulatory and acoustic data'', ICPhS 2019, Melbourne, Ausztrália, 2019, pp. 2715-2719. cikk

·   Eloi Moliner Juanpere, Tamás Gábor Csapó, ,,Ultrasound-Based Silent Speech Interface Using Convolutional and Recurrent Neural Networks'', Acta Acustica united with Acustica - Fast Track, Vol. 105, pp. 587-590, 2019. paper (Open Access)

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Adaptive Refinements of Pitch Tracking and HNR Estimation within a Vocoder for Statistical Parametric Speech Synthesis'', Applied Sciences, 9 (12), 2460, 2019. paper (Open Access)

·   Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra, ,,A mondathangsúly hatása a magánhangzók megvalósulásának változatosságára'', NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 115, pp. 199-232, 2019. cikk

·   Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea, ,,Az /iː/ artikulációs és akusztikai sajátosságai harmonikusan és antiharmonikusan toldalékolódó tövekben'', NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 115, pp. 233-254, 2019. cikk

·   Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, ,,Megnyilatkozáskezdő magánhangzók glottális jelöltsége a szintaktikai pozíció és a magánhangzó-minőség függvényében'', Beszédkutatás 27, pp. 30-53, 2019. cikk

·   Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra, ,,Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban'', Beszédkutatás 27, pp. 54-74, 2019. cikk

·   Dagoberto Porras, Alexander Sepúlveda-Sepúlveda, Tamás Gábor Csapó, ,,DNN-based Acoustic-to-Articulatory Inversion using Ultrasound Tongue Imaging'', IJCNN 2019, (International Joint Conference on Neural Networks), Budapest, Magyarország, 2019, pp. 1-8. arXiv:1904.06083

·   Gábor Gosztolya, Ádám Pintér, László Tóth, Tamás Grósz, Alexandra Markó, Tamás Gábor Csapó, ,,Autoencoder-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping for Ultrasound Silent Speech Interfaces'', IJCNN 2019, (International Joint Conference on Neural Networks), Budapest, Magyarország, 2019, pp. 1-8. arXiv:1904.05259

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,RNN-based speech synthesis using a continuous sinusoidal model'', IJCNN 2019, (International Joint Conference on Neural Networks), Budapest, Magyarország, 2019, pp. 1-8. arXiv:1904.06075

·   Pintér Ádám, Gosztolya Gábor, Tóth László, Grósz Tamás, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra, ,,Autoenkóderen alapuló jellemzőreprezentáció mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben'', XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2019), Szeged, pp. 13-22, 2019. cikk


2018

·   Alexandra Markó, Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, ,,Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian'', International Seminar on Speech Production, ISSP 2017: Studies on Speech Production, Tianjin, Kína, pp. 134-145, 2018. cikk

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh ,,A Continuous Vocoder using Sinusoidal Model for Statistical Parametric Speech Synthesis'', SPECOM 2018, Lipcse, Németország, pp. 11-20, 2018. cikk

·   László Tóth, Gábor Gosztolya, Tamás Grósz, Alexandra Markó, Tamás Gábor Csapó, ,,Multi-Task Learning of Speech Recognition and Speech Synthesis Parameters for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces'', Interspeech 2018, Haidarábád, India, pp. 3172-3176, 2018, cikk,

·   Alexandra Markó, Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, ,,Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian'', CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 49-74, 2018. cikk

·   Alexandra Markó, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Andrea Deme, Tamás Gábor Csapó, ,,Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study'', Speech Prosody 2018, Poznan, Lengyelország, pp. 868-872, 2018. cikk

·   Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, ,,A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között'', Beszédkutatás 26, pp. 2-29, 2018. cikk

·   Markó Alexandra, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea, Csapó Tamás Gábor, ,,Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban'', Beszédkutatás 26, pp. 85-109, 2018. cikk

·   Tamás Grósz, Gábor Gosztolya, László Tóth, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, ,,F0 Estimation for DNN-Based Ultrasound Silent Speech Interfaces'', ICASSP 2018, Calgary, Alberta, Kanada, pp. 291-295, 2018, cikk, poszter

·   Julia Eichholz, Michelle Meier, Reinhold Greisbach, Helma Pasch, Germain Landi, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, Andrea Deme, ,,Vocalic tongue shape contours in Zande'', Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries, Berlin, Németország, pp. 49-52, 2018. cikk

·   Grósz Tamás, Tóth László, Gosztolya Gábor, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra, ,,Kísérletek az alapfrekvencia becslésére mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben'', XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2018), Szeged, pp. 196-205, 2018. cikk


2017

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh ,,Continuous vocoder in feed-forward deep neural network based speech synthesis'', DOGS 2017, Novi Sad, Szerbia, pp. 1-4, 2017. cikk

·   Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely, ,,A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban'', Bóna Judit (szerk.), Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban, pp. 65-95, 2017. cikk

·   Tamás Gábor Csapó, Tamás Grósz, Gábor Gosztolya, László Tóth, Alexandra Markó, ,,DNN-based Ultrasound-to-Speech Conversion for a Silent Speech Interface'', Interspeech 2017, Stockholm, Svédország, pp. 3672-3676, 2017. cikk előadás

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh ,,Time-domain envelope modulating the noise component of excitation in a continuous residual-based vocoder for statistical parametric speech synthesis'', Interspeech 2017, Stockholm, Svédország, pp. 434-438, 2017. cikk

·   Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh ,,Deep Recurrent Neural Networks in Speech Synthesis Using a Continuous Vocoder'', SPECOM 2017, Hatfield, Hertfordshire, UK, pp. 282-291, 2017. cikk

·   Kele Xu, Pierre Roussel, Tamás Gábor Csapó, Bruce Denby, ,,Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images'', The Journal of the Acoustical Society of America - Express Letters 141 (6), EL531-EL537, 2017. link cikk

·   Alexandra Markó, Tamás Gábor Csapó, Karolina Takács, ,,Listeners’ evaluation of voice quality in Hungarian speakers'', Beszédkutatás 25, pp. 55-66, 2017.

·   Csapó Tamás Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra, ,,Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével'', XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, 2017, pp. 181-192. cikk előadás

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, ,,Folytonos paraméterű vokóder rejtett Markov-modell alapú beszédszintézisben - magyar nyelvű kísérletek 12 beszélővel'', XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, 2017, pp. 308-315. cikk poszter

·   Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Varjasi Gergely, ,,Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel'', XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, 2017, pp. 339-346. cikk


2016

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, Milos Cernak, Philip N. Garner, ,,Modeling Unvoiced Sounds In Statistical Parametric Speech Synthesis with a Continuous Vocoder'', EUSIPCO 2016 (24th European Signal Processing Conference), Budapest, Magyarország, pp. 1338-1342, 2016. cikk előadás kép

·   Bálint Pál Tóth, Tamás Gábor Csapó, ,,Continuous Fundamental Frequency Prediction with Deep Neural Networks'', EUSIPCO 2016 (24th European Signal Processing Conference), Budapest, Magyarország, pp. 1348-1352, 2016. cikk előadás

·   Kele Xu, Tamás Gábor Csapó, Pierre Roussel, Bruce Denby, ,,A comparative study on the contour tracking algorithms in ultrasound tongue images with automatic re-initialization'', The Journal of the Acoustical Society of America - Express Letters 139 (5), EL154-EL160, 2016. link

·   Milan Sečujski, Branislav Gerazov, Tamás Gábor Csapó, Vlado Delić, Philip N. Garner, Aleksandar Gjoreski, David Guennec, Zoran Ivanovski, Aleksandar Melov, Géza Németh, Ana Stojković, György Szaszák, ,,Design of a Speech Corpus for Research on Cross-Lingual Prosody Transfer'', SPECOM 2016 (18th International Conference on Speech and Computer), Budapest, Magyarország, pp. 199-206, 2016. cikk


2015

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, Milos Cernak, ,,Residual-based excitation with continuous F0 modeling in HMM-based speech synthesis'', SLSP 2015 (3rd International Conference on Statistical Language and Speech Processing), Budapest, Magyarország, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9449, pp. 27-38, 2015. cikk előadás hangminták

·   Tamás Gábor Csapó, Steven M. Lulich, ,,Error analysis of extracted tongue contours from 2D ultrasound images'', Interspeech 2015, Drezda, Németország, pp. 2157-2161, 2015. cikk, poszter, videók, kép

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Automatic transformation of irregular to regular voice by residual analysis and synthesis'', Interspeech 2015, Drezda, Németország, pp. 613-617, 2015. cikk, poszter, kép

·   Kálmán Abari, Tamás Gábor Csapó, Bálint Pál Tóth, Gábor Olaszy, ,,From text to formants - indirect model for trajectory prediction based on a multi-speaker parallel speech database'', Interspeech 2015, Drezda, Németország, pp. 623-627, 2015. cikk, poszter, demo

·   Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, ,,Tetten érhető-e a beszédalkalmazkodás a glottalizáció gyakoriságában?'', 17. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2015. cikk

·   Csapó Tamás Gábor, Csopor Dávid, ,,Ultrahangos nyelvkontúr követés automatikusan: a mély neuronhálókon alapuló AutoTrace eljárás vizsgálata'', Beszédkutatás 2015, Budapest, pp. 177-187, 2015. cikk

·   Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, ,,Az automatikus irreguláriszönge-detekció sikeressége az irregularitás mintázatának függvényében magyar (spontán és olvasott) beszédben'', Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY), Szeged, 2015, pp. 290-297. cikk poszter


2014

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, ,,Irreguláris beszéd regulárissá alakitása beszédkódoláson alapuló módszerrel'', Beszédkutatás 2014, Budapest, pp. 193-204, 2014. cikk

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Modeling irregular voice in statistical parametric speech synthesis with residual codebook based excitation'', IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing, Vol. 8., No. 2., pp. 209-220, 2014. link cikk

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Statistical parametric speech synthesis with a novel codebook-based excitation model'', Intelligent Decision Technologies, Vol. 8., No. 4., pp. 289-299, 2014. link cikk

·   György Szaszák, Tamás Gábor Csapó, Philip N. Garner, Branislav Gerazov, Zoran Ivanovski, Géza Németh, Bálint Tóth, Milan Secujski, Vlado Delic, ,,The SP2 SCOPES Project on Speech Prosody'', Digital speech and image processing (DOGS 2014), Novi Sad, Serbia, 2014. cikk

·   António Teixeira, Annika Hämäläinen, Jairo Avelar, Nuno Almeida, Géza Németh, Tibor Fegyó, Csaba Zainkó, Tamás Csapó, Bálint Tóth, André Oliveira, Miguel Sales Dias, ,,Speech-centric Multimodal Interaction for Easy-to-access Online Services – A Personal Life Assistant for the Elderly'', Procedia Computer Science (5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, DSAI 2013), Vol. 27., pp. 289-397, 2014. link cikk


2013

·   Csapó Tamás Gábor, ,,A gépi beszéd-előállítás természetességének növelése rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó rendszerben'', PhD disszertáció, BME TMIT, 2013. disszertáció, tézisfüzet - magyar, tézisfüzet - angol

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,A novel irregular voice model for HMM-based speech synthesis'', ISCA 8th Speech Synthesis Workshop (SSW8), Barcelona, Spanyolország, pp. 229-234. link cikk előadás minták kép


2012

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Increasing the naturalness of synthesized speech (PhD summary)'', The Phonetician, No. 105-106, 2012/I-II, pp. 88-97 cikk honlap

·   Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,A novel codebook-based excitation model for use in speech synthesis'', CogInfoCom 2012, Kassa, Szlovákia, pp. 661-665. cikk előadás kép video

·   Éva Székely, Tamás Gábor Csapó, Bálint Tóth, Péter Mihajlik, Julie Carson-Berndsen ,,Synthesizing Expressive Speech from Amateur Audiobook Recordings'', SLT 2012, Miami, Florida, USA, pp. 297-302. cikk


2011

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, ,,Prozódiai változatosság rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasóval'', Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY), Szeged, 2011., pp. 167-177. cikk előadás

·   Tekla Etelka Gráczi, Steven M. Lulich, Tamás Gábor Csapó, András Beke, ,,Context and speaker dependency in the relation of vowel formants and subglottal resonances - Evidence from Hungarian'', Interspeech 2011, Firenze, Olaszország, pp. 1901-1904. cikk poszter kép

·   Géza Németh, Gábor Olaszy, Tamás Gábor Csapó: ,,Spemoticons: Text-To-Speech based emotional auditory cues'', ICAD 2011, Budapest, Magyarország. cikk

·   Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, Zsuzsanna Bárkányi, András Beke, Steven M. Lulich, ,,Patterns of Hungarian vowel production and perception with regard to subglottal resonances'', The Phonetician, No. 99-100, 2009/2011, pp. 7-28. cikk honlap


2010

·   Csaba Zainkó, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh, ,,Special Speech Synthesis for Social Network Websites'', Text, Speech and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol. 6231/2010, pp. 455-463. cikk előadás kép1 kép2

·   Tamás Gábor Csapó, Csaba Zainkó, Géza Németh, ,,A Study of Prosodic Variability Methods in a Corpus-Based Unit Selection Text-To-Speech System'', Infocommunications Journal, LXV. évf. (2010), I. sz., pp. 32-37., összefoglaló cikk


2009

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, ,,Mássalhangzó-magánhangzó kapcsolatok automatikus osztályozása szubglottális rezonanciák alapján'', Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2009. december 3-4., pp. 226-237. cikk előadás

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Változatos prozódia megvalósítása szövegfelolvasó rendszerekben'', Akusztikai Szemle, IX. évf., (2009), 3. sz., pp. 16-18., összefoglaló

·   Tamás Gábor Csapó, Zsuzsanna Bárkányi, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Bőhm, Steven M. Lulich, ,,Relation of formants and subglottal resonances in Hungarian vowels'', In Interspeech 2009, Brighton, Egyesült Királyság, pp. 484-487. összefoglaló cikk poszter kép


2008

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, Fék Márk, ,,Szövegfelolvasó természetességének növelése'', Híradástechnika, LXIII. évf. (2008), 5. sz., pp. 21-30. összefoglaló cikk


2007

·   Géza Németh, Márk Fék, Tamás Gábor Csapó, ,,Increasing Prosodic Variability of Text-To-Speech Synthesizers'', In Interspeech 2007, Antwerp, Belgium, pp. 474–477. összefoglaló cikk poszter példa hanganyag képElőadások


2017

·   Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó, ,,Comparison of distance measures in tongue contour traces of ultrasound images'', Ultrafest8, Potsdam, Németország, 2017. kivonat poszter kép

·   Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó, Gergely Varjasi, ,,Synchronized speech, tongue ultrasound and lip movement video recordings with the "Micro" system'', Workshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS2017), Budapest, Magyarország, pp. 48-49, 2017. kivonat

2015

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Beszédtechnológia és kiterjesztett valóság'', Meet the scientist, Tatai Református Gimnázium, 2015. november 18., előadás kép fényképek video cikk

·   Tamás Gábor Csapó, ,,Investigating tongue movement during speech with ultrasound'', Meet the Hungarian Fulbrighters of AY 2013-2014, 2015. április 28., előadás

2014

·   Rebecca Pedro, Elizabeth Mazzocco, Tamás G. Csapó, Steven M. Lulich, ,,Investigation of a tongue-internal coordinate system for two-dimensional ultrasound'', The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 136, No. 4, p. 2128. (168th Meeting of ASA, Indianapolis, IN, USA, 2014. október 27-31.) kivonat

·   Tamás Gábor Csapó, Steven M. Lulich, ,,Comparison of tongue contour extraction methods from ultrasound images for use in text-to-speech synthesis'', Inaugural Conference of the Hungarian Cultural Association, Bloomington, IN, USA, 2014. április 6. kivonat előadás kep

2013

·   Csapó Tamás Gábor, Németh Géza, ,,Irreguláris beszéd regulárissá alakítása beszédkódoláson alapuló módszerrel'', Beszédkutatás, Budapest, 2013. november 14-15. előadás

·   Csapó Tamás Gábor, Nagy Péter, Zainkó Csaba, Olaszy Gábor, Németh Géza, ,,Időjárás felolvasó szolgáltatás gépi beszéd használatával: Időjárás mindenkinek'', Beszédkutatás, Budapest, 2013. november 14-15. poszter

2010

·   Tamás Gábor Csapó, Csaba Zainkó, Géza Németh, ,,Increasing Prosodic Variability of Synthesized Speech in the Context of Human-Machine Communication'', CERiS'10 workshop, Budapest, 2010. március 8.

2009

·   Csapó Tamás Gábor, Bárkányi Zsuzsanna, Gráczi Tekla Etelka, Beke András, Bőhm Tamás, ,,A magánhangzó-formánsok és a szubglottális rezonanciák összefüggése a spontán beszédben'', Beszédkutatás, Budapest, 2009. október 16-17. összefoglaló előadás

·   Csapó Tamás Gábor, Zainkó Csaba, Németh Géza, ,,Szintetizált beszéd prozódiai változatosságának növelése spontán beszéd alapján'', Beszédkutatás, Budapest, 2009. október 16-17. összefoglaló előadás

·   Géza Németh, Tamás Gábor Csapó, Bálint Tóth, ,,Improving the Quality of Unit Selection and HMM based Speech Synthesis'', FuturICT, Budapest, 2009. június 29-30. összefoglaló

2008

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Változatos prozódia megvalósítása szövegfelolvasó rendszerekben'', BME VIK Diplomaterv, Budapest, 2008. május összefoglaló dolgozat előadás

2007

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Beszédszintetizátor prozódiai változatosságának növelése'', BME VIK TDK, Budapest, 2007. november, 2. helyezés összefoglaló dolgozat előadás

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Steigerung der Natürlichkeit synthetisierter Sprache'', BME GTK TDK, Budapest, 2007. november, 1. helyezés összefoglaló dolgozat előadás handout

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Szintetizált beszéd természetesebbé tétele'', OTDK, 2007. április, Miskolc, 1. helyezés összefoglaló dolgozat előadás

2006

·   Csapó Tamás Gábor, ,,Szintetizált beszéd természetesebbé tétele'', BME VIK TDK, Budapest, 2006. november, 1. helyezés összefoglaló dolgozat előadás